Skip to Content

Wednesday, August 17th, 2022

جاران وئێستا…كه مال ڕێناس

Closed
by September 13, 2011 ئەدەب

جاران كاتێ،پاساریه ك
له هێلانه ی تۆرا بایه،
چه ند دره ختی دارستان هه ن،
هه وڵی خۆ یا ن ده خسته گه ڕ
.هه تا ئا شتیا ن بكه نه وه
جاران ئا سكێكی جوانكیله
بكه وتا یه به ر سێره ی تفه نگی ڕاوچی
گوڵاڵه جلی ڕه شی بۆله به رده كرد
سه رچل پرسه ی بۆ داده نا و
،ڕه گ ڕیشی بۆ به رده داوه
.ورده گه ڵا،شه ش هه یڤ ته له فزیۆنی پێ نه ده كرد
جاران كا تێ گوڵ و بولبول
ده كه وته نێویان نا كۆ كی
ها نا یان بۆ با خچه ده برد
. دڵنه واییان با ته وه
مانگ، قه ت دڵی له ئه ستێره پیس نه ده كرد
.له گه ڵ رۆژ پیا سه ی كردایه
جاران تیرێژی خۆر، ماڵی
كه نا ری نوقمی نوور ده كرد
بێ ئه وه ی ده رگا و په نجه ره و
په ردوو دیوار به رامبه ری
.ببنه به ربه ست
لاولاو كا تێ باڵای ده كرد
،هه رگیز پرسی به تا ق و دیوار نه ده كرد
،كا تێ بولبول دووشی ده كرد
،له ژێر تا ڤگه وتریفه ی زیوینی خه یا ڵ
با نگی كۆتری ده كرد ،تا
ده ستێك لیفكه ی له پشتی دات
پاساری، په شته ما ڵی ده دایه ده ستی
كه روێشك، له نا و چه كمه جه ی هاوڕێیه تی
موجه فیفه ی بۆ ده ردێنا
.تا پرچی وشك كا ته وه
،جا را ن سمۆره بێ خه م بوو
هێشتاهیچ تخوبێکی ده ستكردی بۆدیاری نه كرابوو
،به هیچ جۆرێ
،له به رامبه ر خواسته كا نی
له مپه ر،په رژین، بوونیان نه بوو
هه ر هه موو دره خته كا نی دارستا نی
.به سا ما نی خۆ ی ده زانی
جاران كه شتیه ڕێبواره كا نی سه فه ر
له نا و ئۆقیانووسی نه مری
توێشووی ڕێیا ن له گه ڵ یه كتر
،وه كوو برا دابه ش ده كرد
،هه رگیز چاڵیان بۆ یه كتری هه ڵنه ده كه ند
زۆر په رۆشی
به سه لامه ت گه یشتنی یه كتری بوون
. بۆ به نده ری دڵنیا یی
جاران كۆتر له لووتكه ی بێ هوده یشدا
قه ت بیری له خۆكوشتن نه ده كرده وه
قه تێ ده بوو به پزیشكی ده روونناس بۆی
كوكوختیه كان  هه ر هه مویان
دڵنه واییان ده داوه
جاران سۆنده باخچه كانی ڕه فاهیه تی
ئاوپرژێن ده كرد بێ ئه وه ی
وشه یه كی نا ڕه زایی لێ ببیستی
چیمه ن قه ت به شدار نه بوو له خۆپیشاندان
هه رگیز به بیری دا نه هات
یه ك لافیته دژی ڕه وشه نی به هار به رزكاته وه
جاران…جاران
ڕاوكه ر به زه یی به نێچیر ده ها ته وه
كه س هێلانه ی په ڕه سێلكه ی
نه ده ڕووخاند
دونیا وه ك شامی شه ریف بوو
گورگ ومه ڕ پێكه وه ئاویان
ده خوارده وه
سوێسكه له نێرگزه جار غه واره نه بوو
جاران له باخچه دڕك  نه رم ونیان بوو
،له گه ڵ جیاوازی بیروڕا
،به ڵام هه رگیز بێڕێز نه بوو
،له گه ڵ شالووری نامۆو گوڵاڵه سووره
به حورمه ت بوو
له په نجه كانی باخه وان ،  ڕانه ده چوو
جاران…جاران
ڕه شۆڵه بیری له كۆچ نه ده كرده وه
گه زێ ئاسمانی كافی بوو
تا بارگه ی خۆی لێ بخات و
.تا به ڕووی تریفه ی ما نگه شه و پێ كه نێ
،جاران هه رگیز
شاعیرخیانه تی به پانتایی هزری
.نه ده كرد،شیعری بۆ په یامێكی پیرۆزده هۆنیه وه
جاران..جاران
،ته باشیر به بێ جیڕه جیڕ

،له سه ر ته خته ی ڕه ش ده ینووسی
وێنه ی كتكێكی ده سته مۆ
له نێوانی په نجه كانی مامۆستادا
.خۆی كپ ده كرد
جاران…جاران
سپیندار خاڵی بوو له خه م
،له هه یوانی سروشتێكی دڵڕفێندا
،له عه سرێكی پرته قاڵی
له گه ڵ سنه وبه ری هاوڕێ ی
،به ده م قسه و گفتوگۆوه
.گوڵه به ڕۆژه ی  دڵنیایی ده قرتاند
،داربه ڕوو هه موو ده مێ ده روون گوشاد بوو
به تووتنی پڕ شانازی،سیغاری ده پێچایه وه
دوكه ڵی خۆشگوزه را نی به با ده كرد
گۆرانی بۆ تاڤگه ده وت
جاران ده هۆڵ وزوڕنا هاوپیشه ی یه كبوون
،له دڵه وه
سه رچاوه بوون، بۆ بژێوو گوزه رانی خاوه نه كانیان
،بێ یه كتر نه ده چوونه شایی و ڕه شبه ڵه ك
سێوێك…نانێك
،پرته قالێكیان هه بوایه
ده یان كرده دووبه ش،دووله ت…
.له گه ڵ یه كتر
جاران….جاران،له گه ڵ  ئه وه ی
،  شێر گۆڕه پانی بۆ پڵنگ چۆڵنه ده كرد
هه موو توانای ده خسته گه ڕ
تا ببێته شای دارستان
،به ڵام لای عه یب و نه نگی بوو
،كه روێشكێكی سه رما برده
،مامزێكی په ناهه نده
،كه متیارێكی خۆشی نه دیو
ڕاوبكا ت و
.بیكاته توێشووی ژه مێكی
جاران به هار به خونچه ما ندوونه ده بوو
نه یده زانی
.چۆن چۆنی شكۆفه ده كا
!به ڵام ئێستا…!!!
?!,….!!!!—!?
!ئاخ بۆ ئێستا!!!????–
!……………………….?

Previous
Next