Skip to Content

Sunday, June 23rd, 2024
د ده ما سه ره دانا بارزانی دا بوچی ئامه دێ جیهان نه هه ژاند ؟؟

د ده ما سه ره دانا بارزانی دا بوچی ئامه دێ جیهان نه هه ژاند ؟؟

Closed
by November 16, 2013 گشتی

 

 

 

 

چ گومان تێدا نینه که دوزا کوردی و بتایبه ت لباکورێ کوردستانێ و پرۆسه یێ ئاشتیێ لباکورێ کوردستانێ ئه نجامێ خه باتا ده یان ساڵایه و بهزاران شه هید و زیندانی و کاڤلکرنا هزارن گوند وباژێر و کۆچبه رکرنا ملیونه ها کوردستانی یه ، و سه رکێشیا ڤێ خه باتێژی پارتیا کرێکارێن کوردستانێ په که کێ یاکری و هه که پارتی وگرۆپێن دیژی یێت کوردستانی هه بن نه لئاسته کێ دیار و به رفرهه بوونه و ژئه نجامدا چه ندین جاران و لژێر ناڤێن جودا جودا پارتیێن سیاسی یێت نزیکی په که کێ یێت شییاین خه باته کا سیاسیانه و په رله مانیژی بکه ن دناڤ تورکیا و باکورێ کوردستناێ ژی دا و شیانه ڕوله کێ به رچاڤ ببینن ددان و ستاندنێن ئاشتیێ دا . له وما نابیت مرۆڤ سه ره دانا مه سعود بارزانی دویر ژوان ڕویدانێن ساڵێن بوری بهه ڵسه نگینیت . 

له وما به ری مرۆڤ هه ڵسه نگاندنه کێ ژبو سه ره دانا مه سعود بارزانی بکه ت پێتڤی یه مرۆڤ هزرێن ساڵێن ڕاوبری یانژی بکێمی دچه ند ڕوژێن ڕابوری دا بکه ت و هه ڵوێستێن مه سعود بارزانی سه باره ت بڕۆژئاڤایێ کوردستانێ و په یه دێ و یه په گێ و باکورێ کوردستنانێ و په یه دێ و په که کێ دا بکه ت و تێکه لیێن مه سعود بارزانی و ڤان پارتیێن کوردستانی لبه رچاڤ بگریت  ؟؟ 

هه روه سا گرنگه که ئه م پسیاره کێ بکه ین ئه رێ هه که ئه ڤ سه ره دانه بڕاوێژکاری لگه ل و بزاڤ و هێز و پارتێن باشورێ کوردستانێ و بپشتگیری وبهه ماهه نگی لگه ل کوردستانیێن باکورێ کوردستنانێ هاتبا کرن و بتایبه تژی به ده پێ و په که کێ دا ئه ڤ سه ره دانا یا چاوابیت و دا ئه نجام چ بن ؟؟ 

هه که ئه م بێژین ئه ڤ سه ره دان و تێکه لی یا تایبه تبوو دناڤبه را باشورێ کوردستنانێ(هه رێما کوردستانێ ) و تورکیا وه ک وه ڵاته ک له و ما پێتڤی نه بوو کو شیره ت لگه ل په که کێ و به ده پێ هاتبا کرن وی ده می ئه م ژڕاستیه کێ دڕه ڤین چنکو دوزا کوردی لباکورێ کوردستانێ ڕاسته وخو گرێدایی وان هێزانه و بێ یوان هێزا چاره سه ریه کا ئاشتیانه نابیت . 

و هه روه سا لباشورێ کوردستانێ پێتڤی بوو ‌شیره ت هاتبا کرن بپارت ولایه نێن سیاسی لباشورێ کوردستانێ و نوێنه ریه تیا حکومه تا هه رێما کوردستانێ پشکداریه کا به رچاڤ هه با . لێ وه سا دیاره که چو شیره ت و ڕاوێژکاری نه هاتیه کرن بهێز و لایه نێن باشورێ کوردستانێ و جهێ داخێ یه که ئه ڤ سه ره دانه ژسه ره دانه کا دیروکی یا کوردستانی بو سه ره دانه کا دناڤبه را سه رۆکێ هه رێما کوردستانێ و سه روکێ پارتی دیموکراتی کوردستان و ئه ردوغان و لایه نگریێن ئه ردۆغانی هاته سنوردارکرن ، چاوا و به ڵگه چنه که ئه ڤ چه نده ڕاستبیت ؟؟ تشتێ دیار ئه وه که هنده ک ژئه جنادیێ ڤێ سه ره دانێ دئاشکرانه و ڕه نگه ئه جندایێن نهێنی ( فه شارتی ) گه له ک بن . 

لڤێرێ ئه ز بپێتڤی دزانم ئاماژه بچه ند لایه نێن ڤێ سه ره دانێ بکه م 

خالێن پوزه تیڤ چ بوون دڤێ سه ره دانێ دا : 

بێ گومان پشکداریکرنا مه سعود بارزانی وه ک سه روکێ هه رێما کوردستانێ و شڤان په روه ری بجلکێن کوردی خاڵه کا پوزه تیڤ بوو هه رچه نده چه ندین ساڵه‌ جلکێ‌ کوردی لدیار به کر و لباکورێ کوردستانێ دهێنه بکارئینان لێ ئه ڤ سه ره دانه سه ره دانا فه رمی و تایبه ت بوو . 

گوتارا مه سعود بارزانی بزمانێ کوردی و گرنگی دان ببابه تێ ئاشتیێ وبرایه تی و پێکڤه ژیانێ کاره کێ باش و پۆزه تیڤ بوو . 

گوتارا ئه ردۆغانی چه ند خاڵه ک تێدا هه بوون که دپوزه تیڤ بوون بوو نمونه ده ما هێما بناڤێ کوردستانێ کری و ناڤی ‌‌هه رێما کوردستانێ و هه روه سا هێما بهندێ دا که دێ شه رڤان ژ چیا هێنه خارێ و دێ زیندان ڤالا بن و ئاماژه بۆێگیریا خو کر بپروسه یا ئاشتیێ و چه ندین جارا ئاماژه بوێ چه ندێ کر که دێ به ردوه امبیت لسه ر پرۆسه یا ئاشتیێ و چو که س وه ک هاوڵاتی ژماره دوو نامینن و هه می دێ وه ک یه ک بن و هه روه سا ئاامژه بچه ندین ناڤێن شه هیدێن کوردستانی و باژێرێن کوردستانی دا و ئه ڤه ژی ئامازه یه کا پۆزه تیڤ بوو . خاڵه کا دی یا پۆزه تیڤ به رێ بناغه یێ چه ندین پرۆژه یان ده ینا و پێ دچیت ده ست بپرۆسه کێ خزمه ت گوزاریێ بکه ن ژبوو هه رێما باکورێ کوردستانێ . 

بگشتی سه ره دانه کا وه سا یافه رمی دناڤبه را هه رێما کوردستانێ و و هڵاته کێ وه کی تورکیا که چه ندین ساڵه هه بوونا کوردا ئینکار دکه ت و کوردان دچه وسینین و ژناڤدبه ت و هه بوونا وان قه بوڵ ناکه ت ،بسه ره دانه ک پۆزه تیڤ دهێته لقه ڵه مدان بتیابه ت هه که ئه نجامێن وێ دیاربوون زێده تر دێ گرنگی و نه گرنگی یا ڤێ سه ره دانێ دێ دیار بیت . 

ڕه خنه و کێماسیێن سه رده نا ئامه دێ چ بوون : 

بێ گومان وه کی مه ئاماژه پێ دایی ئه ڤه سه ره دانه ژسه ره دانه کا کوردستانی هاته بچویکرن وه ک سه ره دانه کا دناڤبه را ئه ردوغانی و بارزانی دا هاته لقه ڵه م دان، و هنده ک ده نگۆژی یێت هه ین که دبێژن ئه ڤه سه ره دانا پشته ڤانیا ئه روغان و پارتییا وی بوو و ژبوو موکمکرنا تێکه لیێن بازرگانی بوو ، ئه رێ ئه وێن ئه ڤ بوچونه هه ی لسه ر چ بنه ما ڤان گوتنا دبێژن و لسه ر چ بنه ما ڤان هه ڵسه نگاندنان دکه ن ؟؟ 

لڤێری پرسیارا هه ره گرنگ ئه وە ئایا چ تشتی یێ کوردستانی بوو و چوو تشت یێ تورکی بوو ، چنکو هندی مروڤ خو ژڕاستیێ ڤه دزیتژی مرۆڤ نه شێت وێ ڕاستیێ ڤه شێریت که توکیا وه ڵاته ک داگیرکه را و باکورێ کوردستانێ پارچه کا داگیرکریه و بزۆری کریه به شه ژڤی وڵاتێ نوی که بناڤێ تورکیا پشتی هه ڕڤینا ئیمراتوریه تا عوسمانی هاته دروست کرن لسه ر کاڤلکرن و داگیرکرنا کوردستانێ . له وما ماڤێ مه یه پرسیار بکه ین ئه رێ چ کێماسی دڤێ سه ره دانێ دا دیار بوون .

سیمبولێن کوردستانی : 

دچ کومبونا و دئاهه نگادا ئاڵایێ کوردستناێ بڕه نگه کێ فه رمی نه هاته بکارئینان دده مه کی دا که بهزاران ئاڵایێن تورکیا هاتنه بکارئینان . ‌‌‌‌ 

ژبلی ئاڵایژی سومبولێن کوردستانێ و کوردستانیان نه پتنێ جلکێن کوردی ێت دبه ر مه سعود بارازنی دا یانژی شڤان په روه ری یانژی سترانێت کوردی دانه ، ڕاسته ئه ژی کاره کێ گه له پۆسه تیڤ و ئه رێنیێ که ئه و بجلکێ‌ خویێن کوردی و سترانێن کوردی پشکداری ڤێ ئاهه نگێ بوو ن هه م گرنگه و هه م کاره کێ نوی یه و ڕویدان پۆزه تیڤه ، و بڕاستی ئه ڤه چه ندین ساڵ‌ ئه ندامێن په یه دێ و په که کێ و چالکڤانێن کوردستانێ و گه لێ باکور بهزاران جلکێن کوردی دکه نه به رخۆ و ڕوژێن نه وروزێ ژی به ڵگه یا ڤێ چه ندێ نه ، هه روه سا کوردستانێ بئاڵایێ‌ که سک و سور و زه ر به شداریێ دکه ن .

گوتارێن هاتینه پێشكێشکرن :

دچ گوتاراندا ئاماژه نه هاته دانه بلایه نێن کوردستانی وه ک لایه ک دپرۆسه یێ ئاشتیێ دا و پتایبه ت ‌‌ ‌په یه دێ و په که کێ و په ده پێ هات ونه ئاماژه ژی ب عبدالله ئۆجه لان هاته دانێ که چاره سه ری بێێ وان مه حاڵه و هه روه سا چوو خاڵێن نوی و به رچاڤ دگوتارا ئه ردوغانی دا نه بوون دلاییێ پراکتیکی دا کا وان دڤێت چ بکه ن و زێده تر گوتنێن وی دوباره کرنا گوتارێن خو یێت به رێ بوون ژبلی ئه و خاڵێن پوزه تیڤ ئه وێن من لسه ری ئاماژه پێ دایی . 

پشکداریا کوردستانیان : 

دهێته زانین که 10000 سه رباز و 6000 پولیس هاتنه بکارئینان بو ڤێ سه ره دانێ و 600 ڕۆژنامه ڤان و ڕایگه یاندن کار پشکداربوون دڤێ سه ره دانێ دا ، و هه روه سا وه کی دهێته گوتن ئوتێلێن باژێرێ ئامه دێ هه می تژی ببون هندیکه س ژده رڤه یی ئامه دێ هاتبوونه ئامه دێ وبتایبه ت لایه گرێن پارتیا ئه ردۆگانی . 

هه که ئه م لته لفزیونێن جودا جودا بنێرین دێ بساناهی زانین که ژمارا ئامه ده بوویان ب ده هان هزارا بوو ، هنده ک دبێژن 4000 تاکۆو 5000 که س بون و هنده ک دبێژن کو نێزیکی 100000 که س ئاماده بوون ، ئه م دێ بێژین باشه 100000 یان 200000 که سژی ئاماده ببون ئه رێ بڕاستی گه له کن ؟؟ بێ گومان نه خێر چنکو زوربه ی چالاکیێن به ده پێ بسه دان هزار که س ئاماده دبن و ژبوو گوتارا عبدالله ئۆجه لان دهێته ته خمین کرن که نێزیکی 3 ملیون که س ئاماده ی گوهداریکرنا گوتارا وی بوون ، باشه ئه م دێ بێژین ژبوو گوتارا ئۆجه لان یه ک ملیون که س ئاماده بوون و ژبوو ئاهه نگا ئه ردوغان و بارزانی 200000 که س و ئه ڤه دبیته ڕێژه یا 2% ژخه لکێ ئامه دێ به راورد لگه ل ئاماده بوویێن گوهداریکرنا گوتارا ( نامه یا ) ئۆجه لانی .

پشته ڤانیا سیاسی و جه ماوه ری وده ئه نجام : 

وه ک دهێته زانین چو پارتێن کوردستانێ ێت هه می پارچێن کوردستانێ پشته ڤانیا خو ژبوو ڤێ سه ره دانێ ده رنه بریه و باهرا پتر بچاڤێ گومانێ لڤێ سه ره دانێ دنێرن و نوێنه رێن چوو پارتیێن سیاسی به شدار نه بوونه و هدنه ک لایه ن دژی ڤێ سه ره دانێ ژی یێت ڕاوه ستاین و داخۆیانیێن داین و دڕاگه هاندنا نزیکی پارتی و ئاکه پێ دا گرنگی یا بڤێ سه ره دانێ هاتیه دان لێ ڕاگه هاندنێن دی یێن کوردستنانی گرنگی پێ نه دایه .و پشکداریا جه ماوه رژی یا دیار و پێش چاڤ بوو که ڕێژه یه کا گه له ک کێم پشکداربوو که چێ دبوو شوینا وان ئامه دبوویان بملیونه ها که س ئامه ده ببان ، به لێ پا مخابن پشکداریا کوردستانیان دڤێ ئاهه نگێ دا گه له ک یا لئاسته کێ نزمدا و چوو ده نگ و ڕه نگێن کوردستانیان دناڤ ئاهه نگێ دا ( دناڤ جه ماوه ری ) دا دیار نه بوون ژبلی دوو تاکۆ سێ ئاڵایێن کوردستانێ دناڤ جه ماوه ری دا به لێ هه می ئاڵایاێن تورکیا و پارتیا ئازادی و عه دله تێ ( ئاکه پێ ) بوون و زێده تر مروڤ دشێت بێژیت ئه ڤه ئاهه نگا لایه نگرێت ئه ردوغانی بوو و نه کو پڕانییا جه ماوه رێ ئامه دێ ، و ئه ڤه نیشنا هندێ دده ت که پشته ڤانیا کوردستانیان ل باکورێ کوردستنانێ ژبوو ڤێ سه ره دانێ پشته ڤانیه کا لاو ازه و هه که کوردستانی بتایبه ت به ده په و په که که پشته ڤانیا ڤان پێهنگاڤ نه که ن و ێ گاڤێ چو گومان تێدا نینه که دێ ئه ڤ پێهنگاڤه دبێ ئه نجام بن ، و پێچه وانه هه که ئه ڤ سه ره دانا مه سعود بارزانی وه ک سه روکێ هه رێمێ با و بپشته ڤانیا پڕانییا لایه نێن باشور و باکور با چ گومان تێ دا نینه که دا کوردستانی هه ر ژسه ر سنورێ باشور تاکۆ ئامه دێ ا دا بسه دان هزار بڕێز بن و دا بسه دان هزار ژهه می باژێڕێن کوردستانێ دا به ره ڤ ئامه دێ چن ، و ئه ز لباوه رێ مه هه که هه ر پتنێ شڤان په روه ر ژی چوبا و بپشتگیریا په که کێ و په یه دێ وێ گاڤێ چو گومان تێدا نه بوو که دا بسه دان هزار که س چنه پێشوازییا وی ، به لێ موخابن وه سا دیاره که ئه ڤ سه ره دانه دێ بیته باڵونه کا پڕو پاگنده یێن هه لبژارتنان و ڕه نگه دپراکتیکێدا پێهنگاڤێن باش نه هێنه هاڤێتن وژبوو کوردستانیان لاوازیه ک دڤێ سه ره دانێ دا هه بوو و دبه رامبه ردا ژبوو ئه ردۆغان و پارتیا وی و ژبوو تورکیاژی دێ ئه نجامێن پۆزه تیڤ هه بن دپراکتیکێ دا . بتنێ چاره سه ریا دروست و ڕیالیستی ئه وه که عبدالله ئۆجه لان و په که که و په یه ده ببنه موخاتبێن تورکیا و پرۆسه یه کێ ئاشتی یێ دوولایه نه وبه رهه م دار و بڕومه ت ده ت پێ بکه ت و هه م مه سعود بارزانی و هه م هه می پارتیێن سیاسی و بزاڤ و گروپێن کوردستانی بگه رمی پشکدارببن و پشته ڤانی پرۆسه یێ ئاشتیێ ببن . چنکۆ بڕاستی هه که ئه ڤ سه ره دانه یاریه کا تورکی بیت و پلانه کا دی بیت ژبوو ژێکڤه کرن و دوروستکرنا دووبه ره کیێ بیت دناڤبه را پارت و بزاڤێن کوردستانی دا وێ گاڤێ دێ دیروک خو دوباره که ت و دێ کورد جاره کادی بنه قوربانی دوبه ره کیێ . 

دڤێرێ دا پرسیارا هه ر گرنگ ئه وه که نه مه سعود بارزانی و نه ئۆجه لان و نه چوو سه روکێن پارت و گرۆپێن کوردستانێ ئامانجن ژبوو خه باتا ڕزگاریێ به لکو ئامرازن له وما دڤێت ئه و بکه ڤنه دخزمه تا خه باتا ڕزگاری و ئازادیا کوردستانیان ونه بپێچه وانه وه ( به رۆڤاژی ) چونکه دۆزه مه دۆزا وه ڵاته کی داگیرکریه ونه ته وه یه ک ژێر ده سته و ئێک ڕێزییا مه دێ مه بهێز که ت و دوو به ره کیا مه دێ مه لاوازکه ت . 

بێکه س به رواری 

15.11.2013 نه رویج 

 

Previous
Next
This site is registered on wpml.org as a development site.